REGLAMENT GENERAL - GALATZÓ TRAIL

REGLAMENT GENERAL GALATZÓ TRAIL (VÀLID PER A LES DUES PROVES, GALATZÓ LEGEND I GALATZÓ HALF)

La Galatzó Trail 2021 (Mallorca Mountain Marathon) és una espectacular prova de trail que se celebrarà el pròxim 21 de novembre, a partir de les 8.30 hores, a l’entorn de la Finca Pública de Galatzó (Municipi de Calvià), amb sortida i arribada en el nucli de Es Capdellà (Plaça de Sa Vinya).

L’esdeveniment, que inclou distàncies de marató i mitja marató de muntanya, forma part de la Lliga de Curses de Muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada. Per això, la competició serà regulada per la Federació i les persones participants obtindran els punts establerts en cadascuna de les distàncies, segons barem de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME).

Tot el que no estigui establert específicament en aquest reglament serà regulat pel reglament de curses per muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada

Desafiaments:

Galatzó Legend (+ 43 km) és una prova exigent en la qual les persones participants s’enfronten a una distància de 43 quilòmetres, en un espectacular recorregut amb l’ascensió a dues de les muntanyes més emblemàtiques de la Serra de Tramuntana, S’Esclop (927 metres) i el llegendari Puig de Galatzó (1.027 metres).

Galatzó Half (+ 22 km) és una prova dissenyada per als amants de la muntanya que practiquen mitjana distància i aquells més novells en el trail, que busquen la primera experiència en distàncies més llargues. Un recorregut 100% de muntanya i camins que connecten la Finca amb el nucli poblacional.

1.- L’Organització.

La Galatzó Trail 2021 està organitzada per la Fundación Calvià 2004 en col·laboració amb l’Ajuntament de Calvià. Altres empreses, entitats i institucions públiques donen suport a l’esdeveniment.

2.- Condicions de participació

Per a participar en qualsevol de les proves és indispensable:

 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament
 • Ser plenament conscient de la longitud, desnivell i tipus de terreny pel qual es desenvolupa cada prova. És condició estar preparat física i psíquicament per a poder afrontar-les.
 • Tenir experiència real en muntanya, la qual ens permeti administrar els problemes i riscos induïts en aquesta mena de proves.
 • Saber afrontar, sense ajuda externa, condicions climàtiques adverses a causa de l’altitud, vent, fred, boira, pluja o neu.
 • Saber gestionar, fins i tot en condicions aïllades, els problemes físics o mentals que es desprenen d’un gran cansament, els problemes digestius, dolors musculars o articulars, petites ferides, etc.
 • Ser plenament conscient que el paper de l’Organització no és el d’ajudar les persones participants a administrar els seus problemes i, per tant, es desprèn que en tal activitat en muntanya, la seguretat depèn de la capacitat de les persones participants d’adaptar-se als problemes que sorgeixin o siguin previsibles.
 • Aquestes proves estan obertes a qualsevol persona major de 18 anys, tal com estableixen les directrius de la FEDME de salut i control de càrregues.

L’organització es reserva el dret d’excloure de la Galatzó Trail, fins i tot abans de l’inici d’aquesta, a aquelles persones participants la conducta de les quals entorpeixi la gestió i/o bon desenvolupament d’aquesta. Així mateix també es podran realitzar excepcionalment admissions que no compleixin algun dels requisits anteriors. En els casos d’exclusió que hagin abonat el preu de la inscripció, aquesta els serà reemborsada per part de l’organització.

3.- Declaració d’aptitut física.

La inscripció a qualssevol de les proves implica l’acceptació d’aquest reglament i en el no previst, el reglament de curses per muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada i l’adequada preparació de les persones participants per a la prova, sent conscients de la duresa de les condicions geogràfiques i meteorològiques que es puguin trobar en l’entorn on es disputa l’esdeveniment. En aquest sentit, les persones participants també declaren que estan preparats física i psicològicament per a realitzar una prova de les característiques i que han realitzat les proves mèdiques adequades a la seva edat i característiques físiques.

Els corredors i corredores inscrits a les proves entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en l’esdeveniment i, per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen a no denunciar a l’entitat o entitats organitzadores, col·laboradores, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil cap a les parts citades.

4.- Condicions d’inscripció.

La inscripció i participació a la Galatzó Trail 2021 (Mallorca Mountain Marathon), distàncies Legend (+43 km) i Half (+22 km), suposa l’acceptació, sense reserves, del present reglament, i, en el moment de la prova, allò que determini el Comitè de Seguretat.

Les inscripcions només es podran realitzar a través de la plataforma electrònica de la pàgina www.sportmaniacsbaleares.com mitjançant pagament formalitzat.

No es realitzaran inscripcions presencials el dia de la prova.

Amb la inscripció a la carrera tots els corredors queden assegurats per a cobrir qualsevol accident o eventualitat en el transcurs d’ella.

Preus de la inscripció:

RECORREGUT

juliol

Agost

 Setembre

 Octubre

 Novembre

GALATZÓ LEGEND

(+42 km)

37 €

42 €

47 €

57 €

65 €

GALATZÓ HALF

(+21 km)

25,00 €

30,00 €

37,00 €

47,00 €

55 €

El preu inclou:

 • Kit de carrera
 • Samarreta finisher per a els/les participants que completin la prova
 • Medalla finisher per a els/les participants que completin la prova
 • Cronometratge de la prova
 • Avituallament en carrera
 • Avituallament postmeta
 • Animació en carrera
 • Cerimònia de lliurament de premis
 • Trofeus per a els/les guanyadors/es
 • Servei fisioteràpia
 • Servei dutxes
 • Servei de guarda-roba
 • Activitats paral·leles
 • Altres sorpreses

5.- Política de cancel·lació d’inscripcions.

La inscripció a aquesta carrera implica la reserva de plaça.
Si la persona participant una vegada inscrita desitja cancel·lar la seva inscripció, aquestes són les condicions:

Data de cancel·lació

Percentatge de devolució doblers

Fins el 31 de juliol 2021

75%

Fins el 31 de agost 2021

50%

Fins el 30 de setembre 2021

25%

A partir d’octubre 2021

No es faran devolucions

El procediment per a dur a terme la CANCEL·LACIÓ és el següent:

Enviar un correu electrònic amb l’assumpte: CANCEL·LACIÓ GT21 a ice@calvia.com . En el correu s’haurà d’incloure la següent informació:

 • Nom complet
 • DNI o passaport
 • Carrera a la qual es refereix: LEGEND (43k) HALF (23 k)
 • Número de localitzador de la inscripció.

No serà necessari argumentar el motiu de la cancel·lació.

La cancel·lació es resoldrà en els següents dies a la seva recepció i consistirà en el reemborsament del percentatge establert en cada cas, en el mateix compte que es va utilitzar per a fer el pagament de la inscripció, mitjançant l’ús de les mateixes dades de la targeta associada. Una vegada realitzada la cancel·lació i el reemborsament, es notificarà a la persona afectada.

6.- Política de canvis de nom en dorsals

No s’admetran canvis de noms si la carrera està completa, ja que en aquest cas, les inscripcions que s’alliberin es cobriran amb les persones inscrites en la llista d’espera.
No s’acceptaran canvis de noms a partir de l’1 d’octubre de 2021. En cas de fer canvis de noms abans de la data indicada, els nous participants hauran de pagar la diferència entre el preu pagat en realitzar la primera inscripció i el preu en el moment de dur a terme el canvi d’inscripció.
Per a sol·licitar un canvi de participant serà necessari que el participant que cedeix la seva inscripció escrigui un email a ice@calvia.com amb l’assumpte “CANVI PARTICIPANT GT21” indicant en el cos del missatge:

 • Nom complet
 • DNI o passaport
 • Carrera a la qual es refereix: LEGEND (43k) HALF (23 k)
 • Número de localitzador de la inscripció.
 • Nom de la persona a la qual vol pasasr la inscripció
 • Teléfon de la persona a la qual vol passar la inscripció
 • Correu electrònic de la persona a la qual vol passar la inscripció
 • Telèfon de la persona a la qual vol passar la inscripció

En cap cas, la cancel·lació de la inscripció dóna dret a la persona que cancel·la de triar a la persones substituta que cobreixi aquesta inscripció.

7.- Córrer amb el dorsal d’un altre/a participant

No està permès córrer amb el dorsal d’una altra persona. Aquesta pràctica té un gran risc i és que aquesta persona no disposa de cobertura (seguretat, atenció mèdica, etc.) durant l’esdeveniment.

8.- Dia i horaris de sortida.

La prova es disputa el diumenge 21 de novembre de 2021 amb sortida i arribada al poble de Es Capdellà, concretament en la Plaça de Sa Vinya.
Horari de sortida de GALATZÓ LEGEND (43K): 8.30 h
Horari de sortida de GALATZÓ HALF (23K): 9.30 h

9.- Recorreguts

La Galatzó Trail 2021 té la sortida i la meta en la Plaça de Sa Vinya (És Capdellà), nucli urbà, i transcorre íntegrament en les senderes de muntanya de la Finca Pública de Galatzó.

El recorregut es troba publicat en la pàgina web www.galatzotrail.com i en altres mitjans associats a la prova, com ara: xarxes socials de l’esdeveniment o web d’inscripcions.

L’Organització es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre el recorregut publicat en cas de concórrer circumstàncies particulars que obliguin a això (meteorològiques, de seguretat, recomanacions de cossos d’emergència, …).

En cas de canvis, modificacions o suspensions de recorreguts, l’Organització informarà les persones participants pels mitjans de què disposa, web, xarxes socials, correus a participants, etc.

El recorregut està convenientment senyalitzat íntegrament.

10.- Senyalització/Marcatge.

Hi haurà diferents mitjans de senyalització, cintes de marcatge, banderoles i pals indicatius.

En la mesura que sigui possible, les marques estaran distribuïdes a una distància regular, sent necessària la visualització de la senyalització següent des de la present (excepte casos de camins bastant evidents per no disposar d’encreuaments i/o per la senyalització existent) i en casos de terreny tècnic, de difícil orientació o rocós, s’han de poder identificar en tot moment, des de la present els 2 següents senyals o balises.

És obligatori seguir els recorreguts abalisats. Tots les persones participants que s’allunyin voluntàriament de l’abalisat estaran fora de la responsabilitat de l’organització.

11.- Control de sortida.

Es durà a terme el control de dorsals amb temps suficient per a poder accedir a l’espai habilitat, des d’on es revisaran els dorsals i es prepararà el dispositiu de sortida de les carreres.

12.- Controls de pas i temps de tall.

Es col·locaran punts de control de temps per a participants.
Cada participant portarà un xip atorgat per l’organització, en aquest cas, el que determinin els responsables de la plataforma www.sportmaniacsbaleares.com.

Les persones que no portin permanentment el xip seran penalitzades.

Per a poder classificar-se, les persones participants hauran de completar íntegrament el recorregut i haver passat per tots els punts de control establerts per l’Organització.

El temps màxim per a completar la GALATZÓ LEGEND és de 9,5 hores. Les persones participants estan obligades a entrar dins dels següents temps de tall que s’estableixen en els diferents punts del recorregut:

LEGEND (43 km): 8.30 h (Plaça de Sa Vinya, És Capdellà)
Punt de tall 1: 14.45 h –Encreuament Coma de’n Vidal després de baixar s’Esclop
Punt de tall 2: 18 h – zona Meta (Plaça de Sa Vinya, És Capdellà)

L’Organització, per condicions climatològiques es reserva el dret a:

 • Ampliar el temps de tall
 • Disminuir el recorregut i distància de la prova.

Aquestes possibles modificacions seran notificades en la web, brífings o canals de comunicació ordinaris.

No es permetrà continuar la carrera a les persones participants que superin el límit d’horari en el punt de tall establert.

HALF (23 km): 9.30 h (Plaça de Sa Vinya, És Capdellà). No hi ha punts de tall establerts en tenir el circuit confluent amb la distància LEGEND.

13.- Avituallaments (AV).

L’Organització disposarà per a totes dues distàncies zones d’avituallament repartides al llarg del recorregut, aproximadament cada 5-10 km de carrera en funció de la prova.

Així mateix es disposarà d’un avituallament final en meta.

Només les persones participants amb dorsal visible i degudament controlades tenen accés als avituallaments.

Avituallaments GALATZÓ LEGEND:
La prova compta amb 6 avituallaments, situats en els següents punts quilomètrics del recorregut:

 • AV1: km 10
 • AV2: km 22
 • AV3 km 31
 • AV4 km 34,5
 • AV 5 km 39
 • AV META.

Avituallaments GALATZÓ HALF:
La prova compta amb 5 avituallaments, situats en els següents punts quilomètrics del recorregut:

 • AV1: km 7,2,
 • AV2: km 10,5
 • AV3 km 15
 • AV4 km 18,5
 • AV META .

En els avituallaments, les persones participants disposaran d’aliment sòlid i líquid. Els tipus d’avituallaments que es disposaran seran explicats en la pàgina web de la prova.

Està terminantment prohibit rebre ajuda externa o avituallament durant el desenvolupament de la prova fora dels punts disposats per l’organització.

14.- Categories, classificacions i premis.

Les categories i premis establerts són:

PROMESA MASCULINA/FEMENINA 18-23 (Tot sols a Galatzó half)
SENIOR MASCULINA / FEMENINA 24-39
VETERANS M40 / VETERANES F40 40-49
VETERANS M50 / VETERANES F50 50-54
VETERANS M55/ VETERANES F55 55-59
VETERANS M60 / VETERANES F60 +60
ABSOLUTA MASCULINA / ABSOLUTA FEMENINA

Les edats estan referenciades a data 31 de desembre de l’any de la competició.

Serà imprescindible ser present en el lliurament de premis per a recollir trofeus o material que li correspongui per classificació.

15.- Reclamacions.

Les persones participants, d’acord amb el “reglament de curses per muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada”, podran presentar reclamacions dins del termini i en la forma escaient al que s’estableix.

16.- Activitats de la Galatzó Trail 2021 i activitats complementàries.

Dia

Lloc

Horari

Activitat

20 de novembre 

Casal de Peguera (Peguera)

De 15 a 20 h

Recollida de dorsals

 20 de novembre  Casal de Peguera (Peguera)

18:30 h

Briefing de las curses

 20 de novembre  Casal de Peguera (Peguera)

19:00 h

Conferència

 20 de novembre  Casal de Peguera (Peguera)

20:00 h

Aperitiu de benvinguda

21 de novembre 

Plaça Sa Vinya (Es Capdellà)

8:30 h

Sortida Galatzó Trail Legend

 21 de novembre Plaça Sa Vinya (Es Capdellà)

9:30 h

Sortida Galatzó Trail Half

 21 de novembre encreuament sa coma d’en Vidal després de baixar s’Esclop. LEGEND

14:45 

Temps de tall

 21 de novembre Plaça Sa Vinya (Es Capdellà)

16:00 

Entrega de premis

 21 de novembre Plaça Sa Vinya (Es Capdellà)

18:00 

Tancament de cursa

 17.- Material obligatori.

El material obligatori per a la participació en aquesta carrera és:

 • Telèfon mòbil amb suficient bateria, que es correspongui amb el número donat en realitzar la inscripció.
 • Got o cinturó amb botellín o motxilla amb camelback
 • Dorsal de la prova sempre visible
 • Xip

Opcional / Obligatori en cas de condicions meteorològiques adverses:

 • Gorra o braga/ passamuntanyes
 • Tallavents
 • Impermeable transpirable
 • Manta tèrmica

S’autoritzen els bastons amb punta de goma.

El control de material es podrà fer en qualsevol moment de la prova.

Es recorda que tot el material que portin els corredors i sigui susceptible d’embrutar l’entorn ha d’anar marcat amb el número de dorsal.

18.- Abandonament i tornada a la sortida.

L’abandonament d’un participant no es pot produir en un lloc que no sigui algun dels previstos per l’organització, excepte per accident o ferida greu.

El participant haurà de comunicar immediatament l’abandonament a l’organització.

La tornada a la línia de sortida es podrà fer en funció i condicionat als vehicles disponibles en els diferents punts d’evacuació.

Les persones participants que abandonin en un altre punt o Punt de Control (PC), però que pel seu estat de salut no necessitin ser evacuats, hauran d’arribar pels seus propis mitjans al punt indicat per l’organització.

19.- Seguretat i assistència mèdica.

Hi haurà llocs de control en diversos punts del recorregut.

És obligatori per part de tots les persones participants comunicar qualsevol situació de perill. Igualment, estan obligats a auxiliar a qualsevol ferit greu:

 • Personant-se davant un lloc de control o avituallament (AV)
 • Trucant als telèfons facilitats per l’organització.
 • Sol·licitant a un altre participant que comuniqui l’auxili.

S’ha de tenir en compte que circumstàncies de tota classe vinculades a la meteorologia i a la pròpia carrera poden fer l’espera d’auxili molt més temps del previst.

Els jutges responsables dels controls, els membres d’Organització i els serveis d’assistència sanitària, d’acord amb el Director de la prova, tenen potestat per a retirar el dorsal a qualsevol participant que creguin que no es troba en condicions per a continuar la prova i, per tant, excloure’l d’aquesta.

En cas de condicions meteorològiques desfavorables que justifiquin la interrupció parcial o total de la carrera, l’organització assegura el tornada de les persones participants retingudes en el menor temps possible.

En cas d’abandonament abans d’un PUNT DE CONTROL (PC), és imperatiu tornar al PC anterior i indicar l’abandonament. En aquest PC, haurà d’esperar les indicacions de la persona responsable.

20.- Medi ambient.

Les persones participants hauran de respectar el mitjà en el qual es realitza la prova i mantenir escrupolosament tot l’entorn, no deixar cap residu, no sortir dels camins assenyalats, no emetre sorolls innecessaris i causar el menor impacte possible. Per això, s’haurà de menjar i beure SENSE DEIXAR CAP EMBOLCALL FORA DELS RECIPIENTS HABILITATS. L’incompliment d’aquest punt implica la desqualificació immediata.

21.- Imatge, cartelleria i altres recursos.

La Galatzó Trail utilitza per a la seva comunicació fotografies, cartells, vídeos i altres materials audiovisuals relacionats amb la prova. La participació en la carrera implica, per part del participant, l’acceptació que l’organització pugui usar tot el material referenciat anteriorment que es generi en el marc de la prova. L’Organització podrà utilitzar aquests recursos, en els quals poden aparèixer les persones participants, per a anuncis, cartells, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment.
Aquesta i altres clàusules vinculades a la gestió de les dades de participants i polítiques de protecció, s’especifiquen en el CONTRACTE DEL PARTICIPANT, que és d’obligada acceptació en el moment de la inscripció en la plataforma.

22.- Modificacions.

El present reglament pot ser corregit, ampliat o millorat en qualsevol moment per part de l’Organització.