REGLAMENT DE LA GALATZÓ TRAIL 2024 (MALLORCA MOUNTAIN MARATHON)

La Galatzó Trail 2024 (Mallorca Mountain Marathon) és una espectacular prova per muntanya que se celebrarà el pròxim 10 de març, a partir de les 8.30 hores, a l’entorn de la Finca Pública de Galatzó (Municipi de Calvià), amb sortida i arribada en el nucli de Es Capdellà (Plaça de Sa Vinya).

L’esdeveniment, que inclou distàncies de marató i mitja marató de muntanya, forma part de la Copa de Llarga Distància (LEGEND) de Curses de Muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada. Per això, la competició serà regulada per la Federació i les persones participants obtindran els punts establerts en cadascuna de les distàncies, segons barem de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME).

Tot el que no estigui establert específicament en aquest reglament serà regulat pel reglament de carreres per muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada.

https://fbmweb.com/wp-content/uploads/2021/02/REGLAMENT-CURSES-PER-MUNTANYA-2021.pdf

Desafiaments:

Galatzó Legend (+ 43 km) és una prova exigent en la qual les persones participants s’enfronten a una distància de 43 quilòmetres, en un espectacular recorregut amb l’ascensió a dues de les muntanyes més emblemàtiques de la Serra de Tramuntana, S’Esclop (927 metres) i el llegendari Puig de Galatzó (1.027 metres).

Galatzó Half (+ 23 km) és una prova dissenyada per a aquelles persones amants de la muntanya que practiquen mitja distància i també per a més novells en el trail, que busquen la primera experiència en distàncies més llargues. Un recorregut 100% de muntanya i camins que connecten la Finca amb el nucli poblacional. En 2023 com a novetat, la carrera inclou l’arribada al cim de S’Esclop.

1.- L’Organització.

La Galatzó Trail 2024 està organitzada i promoguda per la Fundació Calvià 2004 en col·laboració amb el Ajuntament de Calvià, així com altres empreses, entitats i institucions públiques que donen suport a l’esdeveniment.

2.- Condicions de participació

Per a participar en qualsevol de les proves és indispensable:

 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
 • Ser plenament conscient de la longitud, desnivell i tipus de terreny pel qual es desenvolupa cada prova.
 • És condició estar preparat/a física i psíquicament per a poder afrontar-les.
 • Tenir experiència real en muntanya, la qual ens permeti administrar els problemes i riscos induïts en aquesta mena de proves.
 • Saber afrontar, sense ajuda externa, condicions climàtiques adverses a causa de l’altitud (vent, fred, boira, pluja o neu).
 • Saber gestionar, fins i tot en condicions aïllades, els problemes físics o mentals que es desprenen d’un gran cansament, els problemes digestius, dolors musculars o articulars, petites ferides, etc.
 • Ser plenament conscient que el paper de l’Organització no és el d’ajudar les persones participants a administrar els seus problemes i, per tant, es desprèn que en tal activitat en muntanya, la seguretat depèn de la capacitat de les persones participants d’adaptar-se als problemes que sorgeixin o siguin previsibles.

Aquestes proves estan obertes a qualsevol persona major de 18 anys, tal com estableixen les directrius de la FEDME de salut i control de càrregues.

L’organització es reserva el dret d’excloure de la Galatzó Trail, fins i tot abans de l’inici d’aquesta, a aquelles persones participants la conducta de les quals entorpeixi la gestió i/o bon desenvolupament d’aquesta. Així mateix també es podran realitzar excepcionalment admissions que no compleixin algun dels requisits anteriors. En els casos d’exclusió que hagin abonat el preu de la inscripció, aquesta els serà reemborsada per part de l’organització.

3.- Declaració de aptitud física.

La inscripció a qualsevol de les proves, implica l’acceptació d’aquest reglament, i en el no previst, amb el reglament de carreres de muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada  (https://fbmweb.com/wp-content/uploads/2021/02/REGLAMENT-CURSES-PER-MUNTANYA-2021.pdf), i l’adequada preparació de les persones participants per a la prova, sent conscients de la duresa de les condicions geogràfiques i meteorològiques que es puguin trobar en l’entorn on es disputa l’esdeveniment. En aquest sentit, les persones participants també declaren que estan preparades física i psicològicament per a realitzar una prova de les característiques i que han realitzat les proves mèdiques adequades a la seva edat i característiques físiques.

Les persones inscrites a les proves que componen l’esdeveniment GALATZÓ TRAIL 2024 entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en l’esdeveniment i, per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen a no denunciar a l’entitat o entitats organitzadores, col·laboradores, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil cap a les parts citades.

4.- Condicions d’inscripció.

La inscripció i participació a la Galatzó Trail 2024 (Mallorca Mountain Marathon), distàncies Legend (+43 km) i Half (+23 km), suposa l’acceptació, sense reserves, del present reglament, i, en el moment de la prova, allò que determini el Comitè de Seguretat.

Les inscripcions només es podran realitzar a través de la plataforma electrònica designada i mitjançant pagament formalitzat. No es realitzaran inscripcions presencials el dia de la prova.

Amb la inscripció a la carrera totes les persones participants queden assegurades per a cobrir qualsevol accident o eventualitat en el transcurs d’ella.

Data 23 k (Half) 43 k (Legend)
Fins el 31 d’agost 2023 25,00 € 35,00 €
Setembre a desembre 2023 30,00 € 40,00 €
Gener i febrer 2024 35,00 € 45,00 €
Març 2024 45,00 € 50,00 €

El preu inclou:

 • Kit de carrera
 • Samarreta commemorativa per a les persones participants que recullin el dorsal
 • Medalla finisher per a els/les participants que completin la prova
 • Cronometratge de la prova
 • Avituallament en carrera
 • Avituallament postmeta
 • Animació en carrera
 • Cerimònia de lliurament de premis
 • Trofeus per a els/les guanyadors/as
 • Servei fisioteràpia
 • Servei dutxes
 • Servei de guarda-roba
 • Activitats paral·leles que no tinguin inscripció de pagament
 • Transfers autocars

5.- Política de cancel·lació d’inscripcions.

La inscripció a aquesta carrera implica la reserva de plaça.

Si la persona participant una vegada inscrita desitja cancel·lar la seva inscripció, aquestes són les condicions:

Fecha de cancelación % de devolución por cancelación
Fins el 31 de desembre 2023 75%
Fins el 31 de gener 2024 50%
Fins el 13 de febrer 2024 25%
A partir de 14 de febrer 2024 No hi ha possibilitat de devolució

El procediment per a dur a terme la CANCEL·LACIÓ és el següent:

Enviar un correu electrònic amb l’assumpte: CANCEL·LACIÓ GT23 a ice@calvia.com . En el correu s’haurà d’incloure la següent informació:

 • Nom complet
 • DNI o passaport
 • Carrera a la qual es refereix: LEGEND (43k) HALF (23 k)
 • Número de localitzador de la inscripció.
 • No serà necessari argumentar el motiu de la cancel·lació.

La cancel·lació es resoldrà en els següents dies a la seva recepció i consistirà en el reemborsament del percentatge establert en cada cas, en el mateix compte que es va utilitzar per a fer el pagament de la inscripció, mitjançant l’ús de les mateixes dades de la targeta associada. Una vegada realitzada la cancel·lació i el reemborsament, es notificarà a la persona afectada.

6.- Política de canvis de nom en dorsals

No s’admetran canvis de noms si la carrera està completa, ja que en aquest cas, les inscripcions que s’alliberin es cobriran amb les persones inscrites en la llista d’espera.

No s’acceptaran canvis de noms a partir del 14 de febrer de 2024. En cas de fer canvis de noms abans de la data indicada, els nous participants hauran de pagar la diferència entre el preu pagat en realitzar la primera inscripció i el preu en el moment de dur a terme el canvi d’inscripció.

Per a sol·licitar un canvi de participant serà necessari que el participant que cedeix la seva inscripció escrigui un email a ice@calvia.com amb l’assumpte “CANVI PARTICIPANT GT23” indicant en el cos del missatge, el seu nom, cognoms, correu electrònic i el seu número de DNI o passaport, telèfon, a més del nom, cognoms, el correu electrònic i el número de DNI o Passaport i telèfon del nou participant amb el qual desitja fer el canvi.

En cap cas, la cancel·lació de la inscripció dona dret a la persona que cancel·la de triar a la persones substituta que cobreixi aquesta inscripció.

7.- Córrer amb el dorsal d’un/a altre/a participant

No està permès córrer amb el dorsal d’una altra persona. Aquesta pràctica té un gran risc i és que aquesta persona no disposa de cobertura (seguretat, atenció mèdica, etc.) durant l’esdeveniment.

8.- Dia i horaris de sortida

La prova es disputa el diumenge 10 de març de 2024 amb sortida i arribada al poble de Es Capdellà, concretament en la Plaça de Sa Vinya.

Horari de sortida de GALATZÓ LEGEND (43K): 8.30 h

Horari de sortida de GALATZÓ HALF (23K): 10 h

9.- Recorreguts

La Galatzó Trail 2024 té la sortida i la meta en la Plaça de Sa Vinya (És Capdellà), nucli urbà, i transcorre íntegrament en les senderes de muntanya de la Finca Pública de Galatzó.

El recorregut es troba publicat en la pàgina web www.galatzotrail.com i en altres mitjans associats a la prova, com ara: xarxes socials de l’esdeveniment o web d’inscripcions.

L’Organització es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre el recorregut publicat en cas de concórrer circumstàncies particulars que obliguin a això (meteorològiques, de seguretat, recomanacions de cossos d’emergència, …).

En cas de canvis, modificacions o suspensions de recorreguts, l’Organització informarà les persones participants pels mitjans de què disposa, web, xarxes socials, correus a participants, etc.

El recorregut està convenientment senyalitzat íntegrament.

10.- Senyalització/Marcatge

Hi haurà diferents mitjans de senyalització, cintes de marcatge, banderoles i pals indicatius.

En la mesura que sigui possible, les marques estaran distribuïdes a una distància regular, sent necessària la visualització de la senyalització següent des de la present (excepte casos de camins o senderes bastant evidents per no disposar d’encreuaments i/o per la senyalització existent) i en casos de terreny tècnic, de difícil orientació o rocós, s’han de poder identificar en tot moment, des de la present els 2 següents senyals o balises.

És obligatori seguir els recorreguts marcats per l’organització. Tots les persones participants que s’allunyin voluntàriament del marcatge estaran fora de la responsabilitat de l’organització.

11.- Control de sortida

Es durà a terme el control de dorsals amb temps suficient per a poder accedir a l’espai habilitat, des d’on es prepararà el dispositiu de sortida de les carreres.

12.- Controls de pas i temps de tall

Es col·locaran punts de control de temps per a participants.

Cada participant portarà un xip atorgat per l’organització, en aquest cas, el que determinin els responsables de la plataforma.Les persones que no portin permanentment el xip seran penalitzades.

El temps màxim per a completar la GALATZÓ LEGEND és de 9,5 hores (de 8,30 a 18 h). Hi haurà dos punts de tall establerts per a la distància LEGEND, no eliminatoris, penalitzables:

1r punt.- 12.45 h en el Pas de la Sabatera, abans d’iniciar la pujada al cim de Galatzó (km 22,4). Les persones participants que arribin després de les 12.45 h, no podran començar l’ascensió al cim de Galatzó. Podran continuar el recorregut cap a sa Moleta Rasa. La penalització per no superar aquest temps de tall serà d’1 h a sumar al temps final de carrera.

2° punt.- 15.30 h Cruïlla GR221 amb Ses Planes (km 33): Les persones participants que arribin després de les 15.30 h a aquest punt, no podran iniciar el recorregut comprès entre Ca l’Amo Biel, Ratxo, la Font Nova i volta cap a la Cruïlla GR221 amb Ses Planes, passant directament en direcció es Capdellà. La penalització per no superar aquest temps de tall serà de 2 h a sumar al temps final de carrera.

Les persones que no hagin superat algun d’aquests punts de tall, no podran quedar classificades per davant de les persones que hagin realitzat tot el recorregut, en el cas que el seu temps final sumant la penalització o les penalitzacions sigui inferior al de l’última persona participant que ha completat tot el recorregut, se li afegirà 1 minut sobre el temps d’aquesta última persona classificada.

Les persones que no hagin superat algun d’aquests punts de tall, es consideraran FINISHERS de la distància que realment han completat.

El tancament de carrera GALATZÓ LEGEND, s’estableix a les 18 h. Les persones que no arribin a meta abans d’aquesta hora, seran desqualificades.

 • LEGEND (43 km): 8.30 h Sortida (plaça de Sa Vinya, es Capdellà)
 • Punt de tall 1: 12.45 h en el Pas de la Sabatera (abans d’iniciar pujada a Galatzó) km 22,4
 • Punt de tall 2: 15.30 h Cruïlla GR221 amb Ses Planes.km 33
 • Tancament de la cursa: 18 h zona de meta (plaça de Sa Vinya, es Capdellà)

L’organització, per condicions climatològiques es reserva el dret a:

 • Ampliar el temps de tall
 • Retallar el recorregut i distància de la prova.

Aquestes possibles modificacions seran notificades al web, brífings o canals de comunicació ordinaris.

HALF (23 km): 10 h Sortida (plaça de Sa Vinya, es Capdellà). No hi ha punts de tall establerts en tenir el circuit confluent amb la distància LEGEND.

13.- Avituallamients (AV)

L’Organització disposarà per a totes dues distàncies, zones d’avituallament repartides al llarg del circuit. Així mateix, es disposarà d’un avituallament final en meta. Només les persones participants con dorsal visible i degudament controlades tenen accés als avituallaments.

Avituallaments GALATZÓ LEGEND:
La prova compta amb 6 avituallaments, situats en els següents punts quilomètrics del recorregut:
AV1: km 10
AV2: km 18 (punt en el qual es pot abandonar, amb ambulància i servei mèdic a 600 m)
AV3: km 30
AV4: km 33,5 (punt amb ambulància)
AV5: km 39,4
AV6: Meta.

Avituallaments GALATZÓ HALF:
La prova compta amb 4 avituallaments, situats en els següents punts quilomètrics del recorregut:
AV1: km 6
AV2: km 14 (punt en el qual es pot abandonar, amb ambulància i servei mèdic a 600 m)
AV3: km 18
AV4: Meta.

En els avituallaments, les persones participants disposaran d’aliment sòlid i líquid. Els tipus d’avituallaments que es disposaran seran explicats al brifing de la prova.

Està terminantment prohibit rebre ajuda externa o avituallament durant el desenvolupament de la prova fora dels punts disposats per l’organització.

14.- Categories, classificacions i premis

Les categories i premis establerts són:

GALATZÓ LEGEND/HALF Edat Trofeus
Categoria Absoluta masculina A partir de 21 anys 1º, 2º, 3ºr
Categoria Absoluta femenina A partir de 21 anys 1ª, 2ª, 3ª
Subcategoria Promesa masculina (tan sols a Galatzó Half) 21, 22 y 23 anys 1º, 2º, 3ºr
Subcategoria Promesa femenina (tan sols a Galatzó Half) 21, 22 y 23 anys 1ª, 2ª, 3ª
Subcategoria Sènior masculina De 24 a 39 anys 1º, 2º, 3º
Subcategoria Sènior femenina De 24 a 39 anys 1ª, 2ª, 3ª
Subcategoria Veterans A – M-40 De 40 a 49 anys 1º, 2º, 3º
Subcategoria Veteranes A – W-40 De 40 a 49 anys 1ª, 2ª, 3ª
Subcategoria Veterans B – M-50 De 50 a 54 anys 1º, 2º, 3º
Subcategoria Veteranes B – W-50 De 50 a 54 anys 1ª, 2ª, 3ª
Subcategoria Veterans Master – M-55 De 55 a 59 anys 1º, 2º, 3º
Subcategoria Veteranes Master -W-55 De 55 a 59 anys 1ª, 2ª, 3ª
Subcategoria Veterans C – M-60 Majors de 60 anys 1º, 2º, 3º
Subcategoria Veteranes C – W-60 Majors de 60 anys 1ª, 2ª, 3ª

Les edats estan referenciades a data 31 de desembre de l’any de la competició.

Serà imprescindible ser present en el lliurament de premis per a recollir trofeus o material que li correspongui per classificació.

15.- Reclamacions

Les persones participants, d’acord amb el “Reglament de cursis per muntanya, Copa Balear”, podran presentar reclamacions dins del termini i en la forma escaient al que s’estableix.

16.- Material obligatori.

El material obligatori per a la participació en aquesta carrera és:

 • Telèfon mòbil amb suficient bateria, que es correspongui amb el número donat en realitzar la inscripció.
 • Got o cinturó amb botellín o motxilla amb “camelback”
 • Dorsal de la prova sempre visible
 • Xip

Opcional / Obligatori en cas de condicions meteorològiques adverses:

 • Gorra o braga/*pasamontaña
 • Jaqueta paravents
 • Impermeable transpirable
 • Manta tèrmica

S’autoritza l’ús de bastons amb punta de goma.

El control de material es podrà fer en qualsevol moment de la prova.

Es recorda que tot el material que portin els corredors i sigui susceptible d’embrutar l’entorn ha d’anar marcat amb el número de dorsal.

17.- Abandonament y retorn a la sortida.

L’abandonament d’un participant no es pot produir en un lloc que no sigui algun dels previstos per l’organització, excepte per accident o ferida greu.

El participant haurà de comunicar immediatament el seu abandonament a l’organització.

El retorn a la línia de sortida serà en funció i condicionat als vehicles disponibles en els diferents punts d’evacuació.

Les persones participants que abandonin en un altre punt o Punt de Control (PC), però que pel seu estat de salut no necessitin ser evacuats, hauran d’arribar pels seus propis mitjans al punt indicat per l’organització.

18.- Seguretat i assistència mèdica

Hi haurà punts assistencials en diverses zones del recorregut.

És obligatori per part de totes les persones participants comunicar qualsevol situació de perill. Igualment, estan obligats a auxiliar a qualsevol ferit greu:

 • Personant-se a un dels punts de control establerts per l’organització (PC) o avituallament (AV)
 • Telefonant als telèfons facilitats per l’organització.
 • Sol·licitant a un altre participant que comuniqui l’auxili.

S’ha de tenir en compte que circumstàncies de tota classe vinculades a la meteorologia i a la pròpia carrera poden fer esperar l’auxili molt més temps del previst.

Els jutges responsables dels controls, els membres d’Organització i els serveis d’assistència sanitària, d’acord amb el Director de la prova, tenen potestat per a retirar el dorsal a qualsevol participant que creguin que no es troba en condicions per a continuar la prova i, per tant, excloure’l d’aquesta.

En cas de condicions meteorològiques desfavorables que justifiquin la interrupció parcial o total de la carrera, l’organització assegura el retorn de les persones participants retinguts en el menor temps possible.

En cas d’abandonament abans d’un PUNT DE CONTROL (PC), és imperatiu tornar al PC anterior i indicar l’abandonament. En aquest PC, haurà d’esperar les indicacions de la persona responsable.

19.- Medi ambient.

Les persones participants hauran de respectar el mitjà en el qual es realitza la prova i mantenir escrupolosament tot l’entorn, no deixar cap residu, no sortir dels camins assenyalats, no emetre sorolls innecessaris i causar el menor impacte possible. Per això, s’haurà de menjar i beure SENSE DEIXAR CAP EMBOLCALL FORA DELS RECIPIENTS HABILITATS.

L’incompliment d’aquest punt implica la desqualificació immediata.

20.- Imatge, cartelleria i altres recursos.

La Galatzó Trail utilitza per a la seva comunicació fotografies, cartells, vídeos i altres materials audiovisuals relacionats amb la prova. La participació en la carrera implica, per part del participant, l’acceptació que l’organització pugui usar tot el material referenciat anteriorment que es generi en el marc de la prova.

L’Organització podrà utilitzar aquests recursos, en els quals poden aparèixer les persones participants, per a anuncis, cartells, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment.

Aquesta i altres clàusules vinculades a la gestió de les dades dels inscrits i polítiques de protecció, s’especifiquen en el CONTRACTE DEL PARTICIPANT, que és d’obligada acceptació en el moment de la inscripció en la plataforma.

21.- Modificacions.

El present reglament pot ser corregit, ampliat o millorat en qualsevol moment per part de l’Organització.